Филми – резултати по страница

Да се реализира задача подобно на търсачка за филми. При наличието на даден брой филми и въведено от потребителя по колко резултата на страница да показва програмата извежда колко страници с резултати ще имаме:

Решение1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int films, filmsPerPage, result=0;
  cout << "Films in total:";cin >> films;
  cout << "Films per page:";cin >> filmsPerPage;
 
  if(films == 0)
  {
    result = 1;
  }
  else
  {
    if(films % filmsPerPage == 0)
    {
      result = films / filmsPerPage;
    }
    else
    {
      result = films / filmsPerPage + 1;
    }
  }
 
  cout << "Nuber of pages: " << result << endl;

}

Решение2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int films, filmsPerPage, result=0;
  cout << "Films in total:";cin >> films;
  cout << "Films per page:";cin >> filmsPerPage;
  if(films)
  {
    result = films / filmsPerPage;
    if(films % filmsPerPage)
      result++;
  }
  else
    result = 1;
 
  cout << "Nuber of pages: " << result << endl;
}