Стани Богат v.1

Да се реализира задача подобно на играта “Стани Богат”. След зададен въпрос програмата дава възможност за ползване на Жокер 50:50:

Решение:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
#include <iostream>
using namespace std;


int main() {
  char choice;
  char bonus;
  cout<<"Number of wheels in a car?"<<endl;
  cout<<"A) 3\tC) 4"<<endl;
  cout<<"B) 11\tD) 0"<<endl;

  cout <<"Do you want to use 50:50 (y=yes)?";
  cin >> bonus;
  if(bonus == 'y'){
    system("clear");
    cout<<"Number of wheels in a car?"<<endl;
    cout<<"\t\tC) 4"<<endl;
    cout<<"B) 11\t\t"<<endl;
    cout<<"Enter choice(B or C): ";
    cin >> choice;
    switch(choice){
      case 'b':
      case 'B':
        cout << "Wrong Answer!"<< endl;
        break;
      case 'c':
      case 'C':
        cout << "Correct! Congrats!!!"<< endl;
        break;
      default:
        cout << "Invalid Answer";
        break;
    }
  }else{
    cout<<"Enter choice(A or B or C or D): ";
    cin >> choice;
    switch(choice){
      case 'a':
      case 'A':
      case 'b':
      case 'B':
      case 'd':
      case 'D':
        cout << "Wrong Answer!"<< endl;
        break;
      case 'c':
      case 'C':
        cout << "Correct! Congrats!!!"<< endl;
        break;
      default:
        cout << "Invalid Answer";
        break;
    }
  }

  return 0;
}