Намиране броя на цифри в дадено цяло число

В този пример ще разгледаме функция, която намира броя на цифрите в дадено число.

Функцията приема един аргумент – цяло число от тип int.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//функцията връща броя на цифрите в даденото като аргумент число. Броя на цифрите е едно число винаги е по-голям от 0
unsigned short countDigits(int number)
{
    //създаваме променлива брояч, в която ще пазим броя на цифрите. Началната стойност е 0
    unsigned short count = 0;
    // преди всяка възможна операция целочислено делене на 10 увеличаваме брояча с 1
    do
    {
        count++;
    }while(number /= 10);
    return count;
}

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не е добра практика да се пишат коментари на Кирилица, но за нашите нужди (да бъде по-достъпно и разбираемо) ще използваме именно Кирилица.